Huize Sola Gratia gaat stoppen!

Zoals u waarschijnlijk gehoord hebt, is mijn vrouw Aletta afgelopen februari door de Heere thuisgehaald.

Aangezien het huis voor mij te groot is, heb ik besloten het te verkopen,

en daarmee ook de verhuur van de vakantiewoning te beindigen.

Alle gasten wil ik hierbij heel hartelijk danken voor de goede tijden die we hier mochten hebben. 

Bovenal natuurlijk zij de Heere Jezus Christus gedankt en geprezen.

Moge de Heere u allen gedenken, nabij zijn en zegenen,

voor tijd en eeuwigheid,

Hans Pieterman